Vi kan hjälpa dig med... Revision av aktiebolag

Låter det intressant?

Kontakta oss idag

Certe Revision

Certe Revision är en ung och personlig revisionsbyrå för dig som vill ha mer än en traditionell byrå. Förutom rena revisionsuppdrag fungerar vi som bollplank för våra kunder och ibland även som operativ resurs i exempelvis viktiga utvecklings- och förändringsarbeten.

Hör av dig om du vill ha hjälp att maximera nyttan av de speciella regler som gäller för fåmansägda aktiebolag och bostadsrättsföreningar. Vi finns på Brännkyrkagatan 80 i Stockholm.

Välkommen till oss!