Tjänster

gifs download mac

Certe Revision är en auktoriserad revisionsbyrå med lång erfarenhet av revision av ägarledda aktiebolag och bostadsrättsföreningar. Vi är medlemmar av FAR och utgår från varje enskild kunds specifika förutsättningar för att göra arbetet så kostnadseffektivt som möjligt user manual iphone 11.

Förutom revision erbjuder vi rådgivning inom skatterätt, avtalsrätt och bolagsrätt, redovisning och bokslut, deklarationer för både privatpersoner och bolag, samt konsultation i redovisnings- och revisionsfrågor upo nn downloaden.